Ādolfam Skokovskim — 76 gadi

Ādolfam Skokovskim — 76 gadi

LPB Katehizācijas un izglītības nodaļas vadītājs virspriesteris Oļegs Peļevins un  priesteris Artēmijs Kučinskis sveic Ādolfu Skokovski 76. gadadienā un pasniedz viņam Latvijas Pareizticīgās Baznīcas augsto apbalvojumu -  sv. svētmocekļa Rīgas Jāņa I pakāpes medaļu, ar kuru viņš tika apbalvots ar Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību – par raženu darbu, garīgi audzinot bērnus un jauniešus.

Pēc tēmas

Ādolfs Skokovskis