Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība

Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība

Jurija Hrola Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība.

Pēc tēmas

Jurijs Hrols