Izglītibas sistēma Padomju Latvijā

Izglītibas sistēma Padomju Latvijā

Visu līmeņu izglītību varēja iegūt latviešu un krievu valodā.

Līdztekus Latvijas Valsts universitātei, Lauksaimniecības akadēmijai, Latvijas Valsts konservatorijai un Mākslas akadēmijai rodas jaunas augstākās mācību iestādes. 1946. gadā sāk darboties Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts, 1950. gadā uz universitātes bāzes tiek izveidots Rīgas Medicīnas institūts, 1952. gadā durvis ver Daugavpils Pedagoģiskais institūts, 1954. gadā – Liepājas Pedagoģiskais institūts. 1958. gadā tiek atjaunots Rīgas Politehniskais institūts. 1960. gadā Rīgā atver Civilās aviācijas inženieru institūtu.

Ilustrācijas tēmai